Linh Kiện Điện Thoại

Chuyên mục dành cho các loại Linh Kiện Điện Thoại như: Pin, Bộ Vỏ, Nắp Lưng, Bộ Đồ Nghề Sửa Chữa...

- Đối với mặt hàng này shop chỉ bán sản phẩm còn việc lắp đặt phải do bạn tự làm